Listopad 29, 2023
Zajímavosti

Chraňte své peníze pomocí svěřenského fondu

Svěřenské, u nás často chybně nazývané svěřenecké fondy, mají mnoho výhod, navzdory tomu jejich oblíbenost mezi lidmi stoupá až v posledních letech. Založení svěřenského fondu je sice časově i finančně náročnější než je tomu u založení společnosti, protože je každý fond připraven zcela na míru každého klienta, ovšem jeho výhody čas i peníze vynahradí.

Jak svěřenský fond funguje?

Jakmile vlastník nějakého majetku jeho určitou část vyčlení a vloží do svěřenského fondu, přestává být majetkem zakladatele. O svěřenský fond se stává správce nebo správci, které si určí sám zakladatel. Ve svěřenském fondu nemusí být uložené pouze peníze, ale také nemovitosti, šperky, starožitnost a mnoho dalších cenností.

Ze svěřenského fondu mohou být vypláceny dávky obmyšlenému, kterého určí zakladatel. Obmyšlený se také stává dědicem svěřenského fondu.

Výhody svěřenských fondů

Asi největší výhodou svěřenských fondů je jejich naprostá anonymita. Neexistuje žádný veřejný seznam svěřenských fondů nebo jejich rejstřík, kde by byl zveřejněn obmyšlený nebo zakladatel. Pokud je součástí svěřenského fondu nemovitost, v katastru nemovitostí je uveden jako majitel správce svěřenského fondu s dodatkem, že se jedná o správce. Svěřenské fondy jsou zcela anonymní.

U svěřenského fondu jsou nižší daňové odvody díky nižšímu daňovému základu zakladatele.

Pokud zakladatel fondu zemře, vyhnou se obmyšlení (dědicové) zdlouhavému dědickému řízení a dědické dani. Stejně tak je majetek ochráněn před nároky neoprávněných dědiců nebo jeho propadnutí státu.

Majetek uložený ve svěřenském fondu je chráněn před veškerými právními jednáními, včetně nároků případných věřitelů nebo nároků při rozvodovém řízení.

Zápis svěřenského fondu není nijak zpoplatněn, jako je tomu u jiných obchodních společností nebo korporací.

U svěřenského fondu se neplatí 4% daň z nabytí nemovitých věcí.