Karlovy Vary jsou naše nejvíce navštěvované lázeňské město

Karlovy Vary se řadí mezi statutární města a rozkládají se v západní části našeho území, na soutoku řek Teplá a Ohře, poblíž zalesněné oblasti CHKO Slavkovský les a Hradiště, což je vojenský újezd. Privilegia královského města se oblasti dostalo od panovníka Karla IV. V oblasti se nachází přírodní bohatství, které ovlivňuje i skladbu místního průmyslu, […]